Ψήφισμα για τον θάνατο του πρώην προέδρου του Δ.Σ. «Μέριμνα Παιδιού Κατερινής»