Πρόσκληση ενημέρωσης για τη λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)