ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΔ