Προκήρυξη θέσεων εργασίας για προσωπικό υποστήριξης ΣΥΔ