Πιστοποιήσεις του Συλλόγου κατά το πρότυπο ELOT 1439 και το  διεθνές πρότυπο  ISO 26000:2010