ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.9/19.01.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ