Η λειτουργία της οικογένειας μετά την απόκτηση παιδιού με αναπηρία

Γράφει η Αμπεριάδου Ιωάννα, Κοινωνική Λειτουργός