Η μαθησιακή διαδικασία σε ενήλικα ΑμεΑ: Η οπτική του εκπαιδευτή

Γράφει η Νατσιάβα Σοφία, Παιδαγωγός