ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΓΙΑ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ