Αναστολή λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών