Γνωριμία με τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος, ο ρόλος του Λογοθεραπευτή

Γράφει η Γκέκα Φιλίτσα, Λογοθεραπεύτρια  MEd Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση