Απολογιστικό ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για τη Σύμπραξη της χορωδίας της Μέριμνας με τη χορωδία του 2ου δημοτικού Σχολείου Κατερίνης