ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ