ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΝΟΥΛΑΣ ΠΑΧΗ