ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΜΗΡΟΣ Α.Ε.