ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΚΑΜΠΕΡΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ