Ευχαριστήριο για τη δωρεά του Τμήματος Συγκοινωνιών