ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ