ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΔΑ, ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΟΔΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΔΑ