ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΟΒΑ