Ευχαριστήριο για τη δωρεά του Ευάγγελου Καραβαγγέλη