ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1993