ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ