Επίσκεψη Περιφερειάρχη στη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης