Επίσκεψη παιδιών της Μέριμνας στο 6ο Γυμνάσιο Κατερίνης