Επίσκεψη Γεωργίου Σταμάτη – γενικού γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας