ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΜΠΟΓΕΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΕΤΡΟΥ