ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ