ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ, ΚΥΠΑΡΟΥ, ΤΣΑΟΥΣΗ, ΣΚΕΝΔΡΑ, ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ Κ. ΒΑΡΝΑ.