ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΠΑΣΟΝ ΕΠΕ