ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 18ου ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ