Δράση ευαισθητοποίησης και προσφοράς από τους νέους της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης