Δράση Ευαισθητοποίησης του Συλλόγου «Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης» για τον Καρκίνο του μαστού