Απολογιστικό Δελτίο Τύπου της 2ης Ενημερωτικής συνάντησης