Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑμεΑ και εθελοντισμού»