ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ προμήθειας απαιτούμενου εξοπλισμού