3η Δεκέμβρη – παγκόσμια ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία