ΟΜΑΔΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΜΑΔΩΝ  ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Οι  ωφελούμενοι  συμμετέχουν σε ομαδικές συναντήσεις με στόχο την ενίσχυση των γνωστικών τους λειτουργιών, την ανάπτυξη  και  βελτίωση  των κοινωνικών σχέσεων και δεξιοτήτων, την  οριοθέτηση της συμπεριφοράς τους , την αναγνώριση και έκφραση των συναισθημάτων τους, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας   και την αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων που βιώνουν στη καθημερινότητα τους.
Οι συναντήσεις των ομάδων έχουν βιωματικό χαρακτήρα και είναι διαμορφωμένες με βάση των αρχών της εμψύχωσης ομάδας. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται από τις ψυχολόγους του Κέντρου και διαρκούν 1 ώρα.
Οι θεματικές ενότητες των ομάδων ενδεικτικά είναι οι παρακάτω:
α) Δεξιότητες επικοινωνίας
β) Αναγνώριση, έκφραση και διαχείριση συναισθημάτων
γ) Εικόνα εαυτού και αυτοεκτίμηση
δ) Διεκδικητική συμπεριφορά
ε) Διαπροσωπικές σχέσεις