ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ  
Η Εργοθεραπεία είναι μια επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες.
Οι Εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής των ατόμων. Ο Εργοθεραπευτής βοηθά τα άτομα όχι μόνο να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές λειτουργίες τους και τις ικανότητες συλλογιστικής τους, αλλά επίσης να αντισταθμίσουν τη μόνιμη απώλεια της εκάστοτε λειτουργίας. Ο απώτερος στόχος της Εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.
 Ο Εργοθεραπευτής εφαρμόζει την κατάλληλη μέθοδο αξιολόγησης (παρατήρηση, συνέντευξη, σταθμισμένες και μη σταθμισμένες δοκιμασίες) ώστε να εκτιμήσει τις ικανότητες και τις δυσκολίες του ατόμου. Υπάρχει πληθώρα αξιολογητικών εργαλείων και κάθε δομή με τον θεραπευτή της αποφασίζει πιο ταιριάζει περισσότερο στους ωφελούμενους της.
 Οι βασικοί τομείς/περιοχές εκτέλεσης Έργου που αξιολογούνται είναι: οι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής( ΔΚΖ), οι εργασιακές και παραγωγικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες παιχνιδιού ή αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου.
Επίσης ένα μεγάλο κομμάτι της αξιολόγησης περιλαμβάνει τα στοιχεία εκτέλεσης (αισθητικοκινητικά - αντιληπτικά, νευρομυοσκελετικά, γνωστικά και ψυχοκοινωνικά), που αποτελούν ή που παρέχουν τις απαιτούμενες ικανότητες για να τελεστούν οι παραπάνω δραστηριότητες.
Τέλος θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα πλαίσια εκτέλεσης, οι καταστάσεις δηλαδή ή οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν το άτομο στην εκτέλεση μιας δραστηριότητας(φύλο, ηλικία , κοινωνικοί και πολιτισμικοί  παράμετροι).