ΑΤΟΜΙΚΗ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Στο πλαίσιο των ατομικών συναντήσεων υλοποιούνται αξιολογήσεις των νοητικών, κοινωνικών, συναισθηματικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων των ωφελουμένων με κύριο στόχο την ενδυνάμωση των προσωπικών τους χαρακτηριστικών και ικανοτήτων και τη διαχείριση των προσωπικών- οικογενειακών καταστάσεων που αντιμετωπίζουν. Επίσης πραγματοποιούνται συναντήσεις με τους  ωφελούμενους με κύριο προσανατολισμό την υποστήριξη και επεξεργασία  των προσωπικών τους ζητημάτων .