Γνωρίζοντας  ότι ο ρυθμός μάθησης  του  ανθρώπου και  η ταχύτητα της ανάπτυξης του βρίσκονται στο αποκορύφωμα τους στην προσχολική του ηλικία, εστιάζουμε στην πρώιμη παρέμβαση  με  προγράμματα   φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας τα οποία απευθύνονται  σε  παιδιά με αναπτυξιακή καθυστέρηση  που μπορεί να οφείλεται  σε προωρότητα, μακρά  παραμονή  σε μονάδες  εντατικής  νοσηλείας, σύνδρομα, εγκεφαλική παράλυση, από τη στιγμή   της γέννησησης τους μέχρι την νηπιακή  ηλικία.
Η θεραπευτική παρέμβαση περιλαμβάνει τους τομείς ανάπτυξης της αδρής  και λεπτής  κίνησης, της αισθητηριακής  ολοκλήρωσης, της επικοινωνίας,  του αντιληπτικού  τομέα, της  προσαρμογής  και βοηθάει να εξαλειφθούν τα συμπτώματα ή να γίνουν πιο ήπια.
Τα θεραπευτικά προγράμματα είναι εξατομικευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες   του  κάθε παιδιού. Εφαρμόζεται από εξειδικευμενούς  στην Νευροεξελικτική Αγωγή (N.D.T.  BOBATH)  και  στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και στόχος  είναι η λειτουργία  με σεβασμό στην ποιότητα. Το παιδί  αντιμετωπίζεται  ως σύνολο  και  η συνεργασία  τόσο των μελών της ομάδας  όσο  και των   γονέων  του παιδιού  είναι απαραίτητη  προυπόθεση  επιτυχίας  των θεραπευτικών στόχων.