Οι ωφελούμενοι προσέρχονται καθημερινά  στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας  με τα 5 ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και συμμετέχουν στα τμήματα που λειτουργούν και τα οποία είναι:

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ  - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ   ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ  ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Η Θεραπευτική Ιππασία (Θ.Ι.) είναι η εφαρμογή ιππασίας σε άτομα με αναπηρία με βασικό σκοπό την αποκατάσταση του ασθενούς και τη βελτίωση της υγείας και της ζωής του. Το άλογο στην περίπτωση αυτή γίνεται θεραπευτικό μέσο. Εφαρμόζεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ειδικά εκπαιδευμένα άλογα, ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό κτλ.
      Εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 1983. Ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει Θ.Ι. και ιπποθεραπεία από την ηλικία του 1 έτους.
      Η Θ.Ι. απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με νευρολογικές βλάβες, ορθοπεδικές βλάβες, αναπτυξιακές διαταραχές και μαθησιακές δυσκολίες. Βελτιώνει την ισορροπία ,μειώνει τη σπαστικότητα, βελτιώνει τη βάδιση, την ποιότητα και την ένταση του λόγου, βοηθάει στην αύξηση της αντίληψης και της προσοχής, αυξάνει τον αυτοσεβασμό και την αυτοπεποίθηση και αναπτύσσει τον αυτοέλεγχο, την υπομονή και επιμονή.
    Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε. Κατερίνης εφαρμόζει πρόγραμμα Θ.Ι. με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο άλογο και κατάλληλο περιβάλλον με πολύ θετικά αποτελέσματα.