Οι ωφελούμενοι προσέρχονται καθημερινά  στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας  με τα 5 ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και συμμετέχουν στα τμήματα που λειτουργούν και τα οποία είναι:

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ  - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ   ΓΕΩΤΕΧΝΙΑΣ  
      Στα πλαίσια του κέντρου Διημέρευσης ένα από τα παραγωγικά τμήματα της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης είναι αυτό της Γεωτεχνίας. Ένα τμήμα που ξεκίνησε να υπάρχει από το 1990 έχοντας ‘’φιλοξενήσει’’ αρκετούς επίδοξους Γεωτέχνες.
     Το συγκεκριμένο τμήμα έχει ως αίθουσα το αγρόκτημα ή κτήμα όπως το αποκαλούν οι ωφελούμενοι, σε μια έκταση 6 στρεμμάτων στην περιοχή του Νέου Κεραμιδίου. Εντός του κτήματος υπάρχουν διάφορα οπωροφόρα δέντρα και ένα θερμοκήπιο συνολικής έκτασης 0,5 στρέμματος. Η καθημερινή ενασχόληση των παιδιών περιλαμβάνει όλη τη διαδικασία μιας εποχικής καλλιέργειας από τη σπορά μέχρι τη συγκομιδή. Τα προϊόντα του τμήματος μοιράζονται σε όλους τους ωφελούμενους της Δομής.
     Αποτέλεσμα της ενασχόλησης των παιδιών με τη φύση είναι η ηρεμία στην καθημερινή τους συμπεριφορά, η τόνωση της αυτοπεποίθησης, η εκμάθηση του τρόπου καλλιέργειας και όλα αυτά μέσω μιας πολύ καλής παρέας.