Οι ωφελούμενοι προσέρχονται καθημερινά  στο Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας  με τα 5 ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και συμμετέχουν στα τμήματα που λειτουργούν και τα οποία είναι:

ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗ  - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ   ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ   ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ    ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Η αυτοεξυπηρέτηση και η καθημερινή διαβίωση είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς της κοινωνικής συμπεριφοράς για όλους, ιδιαίτερα για τα άτομα με αναπηρία. Η ανεξαρτησία στον τομέα αυτόν αποτελεί βασικό στόχο και προτεραιότητα μάθησης, ανάλογα με την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο του ατόμου.
Στα πλαίσια της ημερήσιας εκπαίδευσης των ωφελουμένων πραγματοποιείται ένα κυλιόμενο πρόγραμμα εκμάθησης εργασιών καθημερινής ζωής. Οι ωφελούμενοι, ανά ομάδες, αναλαμβάνουν να προετοιμάσουν πρωινό γεύμα, καφέδες, χυμούς και άλλα παρασκευάσματα για όλους τους υπόλοιπους. Έπειτα σερβίρουν, τακτοποιούν και καθαρίζουν. Επίσης αναλαμβάνουν την προμήθεια των προϊόντων που θα χρησιμοποιήσουν τόσο στην κουζίνα όσο και στο μπάνιο (πλυντήριο ρούχων) από κοντινό super market. Μία άλλη ομάδα αναλαμβάνει το πλύσιμο και το άπλωμα των ρούχων (πετσέτες, σεντόνια, ποδιές, σκούφους, στολές) που χρησιμοποιούνται καθημερινά στους χώρους του Κέντρου.