ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

 

Κατερίνη, 2 Οκτωβρίου 2018
Αριθμός Πρωτ. 122

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού συγκαλεί ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 18:00 στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, στο Μικτό Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. (Μύτικα και Ήρας Γωνία)
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 18:30 και στον ίδιο χώρο.
Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης
1. Έγκριση προϋπολογισμού 2019-2020
2. Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού 2017
3. Διάφορα θέματα-ανακοινώσεις

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γραμματέας

 Δημήτριος Καραπούλιος                              Άννα Μποβολή

Leave your comments
Comments
  • No comments found