Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της εργασίας που αφορά σε δράσεις βελτίωσης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της εργασίας που αφορά σε δράσεις βελτίωσης Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

πρόσκληση_υποβολής_προσφοράς_καταρτίσεις.docx

«Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της εργασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο την κοινωνική δικτύωση και την ανάπτυξη εθελοντισμού.»

«Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για απευθείας ανάθεση της εργασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο την κοινωνική δικτύωση και την ανάπτυξη εθελοντισμού.»

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς portal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑμεΑ και εθελοντισμού»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Για την υλοποίηση της Πράξης «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ΑμεΑ και ευαισθητοποίηση σε θέματα ΑμεΑ και εθελοντισμού»

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033499

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΕΙΔΙΚΗ_ΕΝΤΥΠΗ_ΑΙΤΗΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ_ΜΕΡΙΜΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-ΣΟΧ-12-2-2019

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΙΔΟΧ_ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΙΔΟΧ_ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ - ΘΕΑΤΡΟ