ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ζητάει λογοθεραπευτή για συνεργασία κατά το χρονικό διάστημα από 15/01/2016 έως 30/6/2016. Η θέση μπορεί να καλυφθεί με σύμβαση έργου ή με μισθωτή εργασία μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Για επιπλέον πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων απευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέντρου Κατάρτισης επί της οδού 19η Μαΐου 3 καθημερινές από 17/12/2015 έως 23/12/2015 ή τηλεφωνικά στο 2351073919 και ώρες 10.00-12.00.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Αίτηση (θα δίνεται από το Φορέα)
• Απλή φωτοτυπία του πτυχίου
• Βιογραφικό σημείωμα

Η Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης ζητάει για συνεργασία τεχνολόγο Γεωπονίας (Τ.Ε.Ι.) ειδικότητας κατά προτίμηση Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας κατά το χρονικό διάστημα από 15/01/2016 έως 30/6/2016. Η θέση θα καλυφθεί με σύμβαση μισθωτής εργασίας μερικής απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Για επιπλέον πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων απευθυνθείτε στη γραμματεία του Κέντρου Κατάρτισης επί της οδού 19η Μαΐου 3 καθημερινές από 17/12/2015 έως 23/12/2015 ή τηλεφωνικά στο 2351073919 και ώρες 10.00-12.00.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
• Αίτηση (θα δίνεται από το Φορέα)
• Απλή φωτοτυπία του πτυχίου
• Βιογραφικό σημείωμα

Παρακαλώ οι φίλοι να κοινοποιήσουν την προκήρυξη για να γίνει γνωστή.