ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΕΙΣ ΜΝΗΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΕΛΛΙΟΥ

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης ευχαριστεί θερμά τους εκπαιδευτικούς του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης για την κατάθεση χρηματικού ποσού στο ταμείο του Συλλόγου στη μνήμη της Θεοδώρας Μέλλιου, μητέρας της δασκάλας του Σχολείου Παρασκευής Μέλλιου.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καραπούλιος