Ευχαριστήριο-Κουλκουδίνας

Το Δ.Σ. της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης ευχαριστεί θερμά τον κύριο Σπύρο Κουλκουδίνα

για την προσφορά του στη Μέριμνα.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καραπούλιος