Ευχαριστήριο

Το Δ.Σ. της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης ευχαριστεί θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Κουκοδήμο

για την κατάθεση χρηματικού ποσού στο ταμείο του Συλλόγου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Καραπούλιος